Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás jménem České hematologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně pozvat k účasti na již II. ČESKÉM HEMATOLOGICKÉM A TRANSFUZIOLOGICKÉM SJEZDU.

Tento sjezd navazuje na tradici větších celostátních akcí, pořádaných v minulosti, anebo i kongresů pořádaných společně s kolegyněmi a kolegy ze Slovenska. Hlavně ale navazuje na nový formát, který jsme poprvé velmi úspěšně zrealizovali na prvním takovém sjezdu v Praze v r. 2018. Na organizaci sjezdu se kromě České hematologické společnosti a Společnosti pro transfuzní lékařství podílí i Česká společnost pro trombózu a hemostázu a k účasti ve vědeckém výboru byli přizváni významní zástupci slovenské hematologické obce. Hlavním záměrem sjezdu je kombinace širokého edukačního programu s prezentací nejnovějších vlastních poznatků z jednotlivých podoborů hematologie a transfuzního lékařství. Věříme, že budete s programem sjezdu spokojeni a těšíme se na Vaši bohatou účast.

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
prezident II. českého hematologického a transfuziologického sjezdu
a předseda České hematologické společnosti ČLS JEP