Registrace

Prosíme všechny zájemce o aktivní i pasivní účast o registraci prostřednictvím registračního formuláře viz níže.
V případě Vašeho zájmu o aktivní účast a submitování abstraktů, prosíme, po registraci přejděte do uživatelské zóny pro ABSTRAKTY:

AKTIVNÍ ÚČAST A ODESÍLÁNÍ ABSTRAKTŮ