Program

HLAVNÍ PROGRAM SJEZDU

 • Hematologie nenádorová
 • Hematologie nádorová
 • Transfuzní lékařství
 • Trombóza a hemostáza
 • Ošetřovatelství
 • Hematologie z pohledu zdravotních laborantů
 • Transfuziologie z pohledu zdravotních laborantů

VĚDECKÝ A EDUKAČNÍ PROGRAM

 • LABORATORNÍ A TRANSLAČNÍ HEMATOLOGIE
 • LABORATORNÍ PROBLEMATIKA TRANSFUZNÍHO LÉKAŘSTVÍ
 • CYTOMORFOLOGIE A IMUNOCYTOMORFOLOGIE
 • KRVÁCIVÉ STAVY
 • TROMBÓZY
 • KLINICKÁ TRANSFUZIOLOGIE
 • IMUNOHEMATOLOGIE
 • HEMOVIGILANCE
 • AFERETICKÁ A DEPLEČNÍ LÉČBA HEMATOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
 • REKONVALESCENTNÍ PLAZMA V LÉČBĚ COVID-19
 • COVID-19 Z POHLEDU HEMATOLOGA
 • ANÉMIE A CYTOPENIE

 

 • MALIGNÍ LYMFOMY
 • AKUTNÍ LEUKÉMIE
 • CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE
 • CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE
 • MYELOPROLIFERATIVNÍ CHOROBY
 • MNOHOČETNÝ MYELOM
 • MYELODYSPLASTICKÉ SYNDROMY
 • VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ V HEMATOLOGII
 • ALOGENNÍ TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK
 • BUNĚČNÁ A GENOVÁ TERAPIE
 • OŠETŘOVATELSTVÍ V HEMATOLOGII
 • PODPŮRNÁ A PALIATIVNÍ TERAPIE V HEMATOLOGII

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SJEZDU

NEDĚLE 12. 9. 2021

09:00 – 20:00 Registrace
11:00 – 12:30 Odborný program
11:30 – 12:30 Satelitní sympozia
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Odborný program
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 17:30 Odborný program
18:00 – 19:30 Slavnostní zahájení sjezdu / Prezidentské sympozium
20:00 Uvítací recepce

PONDĚLÍ 13. 9. 2021

07:30 – 20:00 Registrace
08:30 – 09:30 Satelitní sympozia
09:30 – 10:30 Přestávka
10:30 – 12:00 Odborný program
12:00 – 12:30 Členská schůze ČHS
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Odborný program
15:30 – 16:30 Přestávka
16:30 – 18:00 Odborný program
20:00 Společenský večer (Výstaviště Flóra Olomouc, Pavilon A)

ÚTERÝ 14. 9. 2021

07:30 – 20:00 Registrace
08:30 – 10:00 Odborný program
10:00 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:30 Odborný program
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Odborných program
15:30 – 16:30 Přestávka
16:30 – 18:00 Odborný program
18:10 – 18:55 Satelitní sympozia
19:00 – 21:00 Posterová sekce / diskuse s občerstvením

STŘEDA 15. 9. 2021

07:30 – 13:00 Registrace
08:00 – 08:45 Satelitní sympozia
09:00 – 10:30 Odborný program
10:30 – 11:30 Přestávka
11:30 – 13:00 Odborných program
13:00 Zakončení sjezdu