Pořadatelé, výbory sjezdu

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

PREZIDENT SJEZDU:

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

ČESTNÝ PREZIDENT SJEZDU:

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

VICEPREZIDENT SJEZDU:

Plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

VĚDECKÝ VÝBOR:

Předseda vědeckého výboru:
Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Členové vědeckého výboru:

za Českou hematologickou společnost ČLS JEP
Prof. MUDr. Angelika Bátorová, Ph.D.
Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Doc. MUDr. Ĺuboš Drgoňa, CSc.
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Prof. MUDr. Tomáš Kozák Ph.D.
Mgr. Petra Kouřilová
MUDr. Dana Mikulenková
Doc. MUDr. Martin Mistrík, Ph.D.
Zdeňka Pavlíková
Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
MUDr. Alexander Wild
Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

za Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
MUDr. Daniela Dušková, Ph.D.
Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
MUDr. Hana Lejdarová
MUDr. Jiří Masopust
MUDr. Martin Písačka
MUDr. Renata Procházková, Ph.D.
MUDr. Vít Řeháček
MUDr. Petr Turek, CSc.

za Českou společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
Doc. MUD. Petr Dulíček, Ph.D.
MUDr. Jaromír Gumulec
Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
MUDr. Peter Salaj

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Předseda organizačního výboru:
Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Členové organizačního výboru:
za Českou hematologickou společnost ČLS JEP
Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
Mgr. Jarmila Juráňová
Bc. Jana Kadlecová
Doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.
Bc. Monika Labudíková
Doc. MUDr. Jiří Minařík, Ph.D.
Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
Doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.

za Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
MUDr. Alice Entrová, MBA
Michaela Fedorco, DiS.
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
MUDr. Iva Holousková, Ph.D.
Bc. Marta Vodičková

za Českou společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
Bc. Markéta Klainerová
Ing. Jana Štikarová, Ph.D.